சிரிப்பாய் சிரிக்குது அமெரிக்காவின் ஜனநாயகம்.. முந்தைய அமெரிக்க ஜனாதிபதிகள் எல்லாம் பிற நாடுகள் மீது போர் தொடுத்தார்கள்.. ஆனால் டிரம்ப் மட்டுமே தன் சொந்த நாட்டின் மீது போர் தொடுத்து வரலாற்று நாயகனாகியிருக்கிறார்.. … See moreAmerica’s democracy is laughing..Previous US presidents waged war on other countries..But Trump is the only historical hero who waged war on his own country..A villain and his devotees are waiting to make India’s democracy laugh like this.. 😉

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *