கொரோனா பூச்சாண்டி காட்டி போராட்டங்களை ஒடிக்கி மக்கள் விரோத திட்டங்களை நிறைவேற்றி வந்த கார்ப்பரேட் அடியாள் மோடி அரசுக்கு,

மக்கள் சக்தியே மகத்தானது என்பதை விவசாயிகளின் போராட்டம் புரிய வைக்கும்..

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *